Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 28 d’agost de 2011

COMPTE AMB LA TARJA RESTAURANT

DE BEN SEGUR ELS ALTS CÀRRECS DEL DEPARTAMENT TAMBÉ TENEN 1 o 2 VALS RESTAURANT CADA DIA QUE TREBALLEN (els qui penseu que tenen una tarja Visa és que sou uns/es mals pensats/des).

17,5 milions d'euros en tiquets restaurant, per proveir a bona part dels 120.000 empleats que treballen en els departaments de l'Administració autonòmica

Agost-2011

La Conselleria de Governació acaba de treure un concurs públic per proporcionar a aquest col·lectiu “els serveis d'ajuda per al menjar per al personal al servei de l'Administració”, un sucós contracte que està valorat en 35 milions d'euros, amb pròrroga d'un any inclosa. Aquesta xifra no inclou el gravamen per IVA, en cas contrari superaria els 41 milions d'euros.

A més del personal dels departaments, s'afegeixen al contracte els treballadors de l’Institut Català de la Salut, el Servei Català de la Salut, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consorci d’Educació de Barcelona.

En realitat es tracta d'un acord marc que permetrà a un reduït grup d'empreses del sector licitar en exclusiva pels contractes que vagin traient els departaments i organismes adjunts. El contracte actual, que expira aquest any, es trobava en possessió de quatre empreses, que van facturar per aquest concepte a la Generalitat 19,1 milions d'euros anuals, sense IVA, en 2010 i 2011.

Credit Restaurant és l'empresa que majors ingressos va obtenir per aquesta via: 7,6 milions d'euros. Sodexo Pass va facturar a la Generalitat 4,6 milions; Chèque Déjeuner va aconseguir un contracte de 3,5 milions, mentre que Accor Serveis Empresarials va guanyar un paquet valorat en 3,5 milions. És previsible que siguin aquestes empreses les que tornin a acudir al concurs de l'Administració catalana, encara que pressupostat a la baixa.

La Generalitat demana que els tiquets menjador siguin en suport de tarja electrònica, per homogeneïtzar pagaments, encara que la signatura deu també poder lliurar-los en paper. Els licitadors hauran de tenir una facturació anual de set milions d'euros com a mínim.