Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 6 de setembre de 2011

PER FI, PUBLICAT EL FAS

Ja està publicat el FAS

enllaç: https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5957/11217070.pdf

FINALMENT DISPOSEM D'1 MES PER LES SOL·LICITUDS TOT I QUE ENS VAN DIR QUE SERIEN NOMÉS 15 DIES.
 
Salut i ànims!
 
JR
 
En data 6 de setembre d’enguany s'ha publicat al DOGC (núm.5957) la resolució de convocatòria per a la concessió d’ajuts del FONS D’ACCIÓ SOCIAL als membres del cos de Mossos d’Esquadra per a l’any 2010.
D’acord amb la convocatòria comuniquem a totes les persones interessades que el termini de presentació de sol·licituds és el següent:
 
Data inici: 7 DE SETEMBRE DE 2011
Data fi:  6 D’OCTUBRE DE 2011
 
Les bases de la convocatòria permeten la tramitació de les sol·licituds d’ajut mitjançant els models normalitzats (DAD 42) presentats als registres oficials o via telemàtica mitjançant l’aplicatiu informàtic PGME.
Els diferents models de sol·licitud d’ajuts es poden trobar a la intranet del cos de Mossos d’Esquadra,
 
Les persones que presentin les seves sol·licituds via telemàtica obtindran automàticament un comprovant justificatiu d’haver-les presentat. En aquest comprovant hi constarà la data de presentació, el número d’expedient de sol·licitud i, si s’escau, la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud. En aquest cas, caldrà presentar a qualsevol registre oficial els documents dins el termini esmentat juntament amb una còpia del comprovant.