Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 23 de gener de 2012

el conseller Puig per sobre de la Llei

http://noticies.sirius.cat/2012/01/sindicat-de-mossos-uspac-el-conseller.html
Sindicat de Mossos USPAC: "El conseller Puig es creu per sobre de la Llei"

"El departament d’Interior i el conseller Felip Puig diuen voler complir la legalitat al peu de la lletra, ara bé, ell és el primer en incomplir-la, doncs no fa cas de les resolucions del Síndic de Greuges de Catalunya quan li diu que ha de respondre motivadament els escrits que li adrecem, ni respon molts escrits que té pendent de respondre’ns, ni notifica els justificants de recepció tal i com marca el Decret de dret de petició 21/2003 de 21 de gener que especifica clarament -i així ho resol també el Síndic-, que “s’ha de justificar la rebuda en un termini màxim de 10 dies”.

"Pel que sembla ell està -o es creu- per sobre de les lleis, Decrets, etc. La Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix en l’art. 53 que les administracions estan obligades a dictar resolució expressa en tots els procediments (també l’art.30 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya quan parla del dret a la bona administració, i l’art. 22 de la Llei 26/2010 que inclou el dret a tenir una resolució expressa i que es notifiqui en els terminis legalment establerts)".

"També, entre d’altres deficiències cròniques, quan els Mossos estem donant de menjar als detinguts sense cap mena de respecte a les normes sanitàries. Un treballador de qualsevol empresa que toqui aliments amb les mans ha de tenir un mínim de formació en la manipulació d’aliments. No pas entre els Mossos: Aquí no. Aquí podem tocar els aliments dels detinguts sense cap formació prèvia, ni les més mínimes condicions higièniques i sanitàries".