Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 24 de gener de 2012

Gràcies CC.OO i UGT

Els sindicats claudiquen davant la patronal i preacorden pujar els salaris un 0,5%
Els sindicats han acceptat les presions empresarials i deixaran al ciutadà desarmat econòmicament davant la crisi. Si es ratifica el preacord arribat el dilluns a la matinada entre patronal (CEOE) â la imatge el seu president i sindicats (CCOO i UGT), el ciutadà veurà mermat el seu poder adquisitiu quasi un 2%. Això és degut a que l'IPC interanual s'ha situat al desembre al 2,4% i l'augment salarial pre-pactat entre CEOE i sindicats no superarà un 0,5% per aquest 2012 i un 0,6% per 2013 i 2014. També s'inclourà el concepte "flexibilitat extraordinària temporal" que permetrà a l'empresari flexibilitzar el temps de treball, és a dir reduir la jornada o despedir durant uns dies els treballadors de forma legal.

A més a més, de cara a 2014 "els salaris haurien d'ajustar-se al ritme d'activitat de l'economia espanyola". La xifra per 2014 pot pujar però tan sols si el Producte Anterior Brut de 2013 ha superat l'1%. Tenint en compte que el Banc d'Espanya va preveure ahir un PIB negatiu per aquest 2012 del -1'5% i positiu per 2013, un lleuger 0,2, els auguris que els salaris poden créixer per al 2014 són escassos. Aquest és un mètode de lligar salaris a productivitat, en aquet cas estatal, molt propi de les polítiques neolliberals i que els sindicats s'han deixat endosar.

Però no tan sols s'explicita aquí, sinó que el preacord preveu que els convenis hauran d'incloure parts o increments variables en funció de beneficis, vendes o productivitat de l'empresa, tal com diu el preacord que "aquests increments s'integragan a la part variable del salari, que haurà d'adequar-se a la realitat sectorial i empresarial". Tot i que encara falten algunes coses per acabar de pactar, sembla que les grans línies de com els sindicats van traïr i deixar els treballadors a les mans dels empresaris ja estan escrites.

A més, els convenis hauran d'incloure clàusules addicionals d'actualització salarial segons l'evolució dels indicadors econòmics i de la de l'empresa. 'De manera preferent, aquests augments s'integraran a la part variable del salari, que ha d'adequar-se a la realitat sectorial i empresarial', segons l'esborrany.