Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 31 de gener de 2012

USPAC torna a denunciar al conseller Puig davant el Síndic de Greuges

http://noticies.sirius.cat/2012/01/mossos-interior-no-fa-cas-la-resolucio.html?showComment=1327953478993#c693584453060742640


EL DEPARTAMENT D’INTERIOR NO FA CAS A LA RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC

Josep Ramon Sanahuja, com a Vicepresident del sindicat de Mossos USPAC, en representació del mateix i amb domicili per a notificacions a l'Apartat de correus 13, 25080 - Lleida (Catalunya).

EXPOSO

En data 10 de novembre de 2011, el Síndic de Greuges va emetre una resolució que se’ns va notificar tant al sindicat dels Mossos USPAC, com també al departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

Que en dita resolució, s’instava al departament d’Interior a complir les lleis a les que resta subjecte pel principi de legalitat, i a donar resposta motivada dels escrits que es presentin. També a donar acusament de rebuda dels escrits que se i presentin mitjançant el Dret de Petició regulat al Decret 21/2003 de 21 de gener.

Que, apart dels 37 escrits que li vam adjuntar a l’anterior queixa, s’han registrat 12 escrits mes, sense que s’hagi donat resposta (excepte 2 d’ells i sense acusament de rebuda).Tots els escrits han estat tramitats/presentats mitjançant el formulari del Dret de Petició regulat al Decret 21/2003 de 21 de gener, i cap d’ells ha rebut acusament de rebuda i només 2 han estat respostos, tot i què sense cap motivació i obviant les preguntes concretes que es formulaven.

És per tot això què,

SOL·LICITO

1.   Estudiï, valori i si ho creu oportú, demani informació al conseller d’Interior Felip Puig i Godés del perquè, fa el que li dóna la gana i continua obviant tot escrit que es presenten, vulnerant així tota una sèrie de normativa (Lleis i Decrets) i la mateixa resolució del Síndic de Greuges de data 10 de novembre de 2011.

Atentament,

Josep Ramon Sanahuja (vicepresident d'USPAC)

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya

Apartat de Correus 13, 25080 Lleida (Catalunya)

Catalunya,  31 de gener de 2012
A/ RAFAEL RIBÓ MASSÓ, SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA