Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimecres, 15 de febrer de 2012

Acord Comissaria Sant FELIU LLOBREGAT

Ens demanen els companys que em fem màxima difusió

RESULTAT REUNIÓ DIA 7 DE FEBRER COMISSARIA SANT FELIU LLOBREGAT
ORDRE DEL DIA EXPOSICIÓ DEL MOTIU DE LA REUNIÓ: La necessitat d’establir una sèrie de mesures de pressió - reivindicació de tots el membres del cos davant les retallades comunicades, algunes encara sense determinar exactament, per part de l’administració. Unificar i desenvolupar accions conjuntes a tot el territori.
ESTRUCTURA DE LA REUNIÓ
En base a les mesures, algunes ja promogudes pels sindicats i d’altres basades en les accions realitzades ja a diferents comissaries del territori, per ABP Arenys-Pineda, ART Central, ART Ponent, ABP Vilafranca es va fer una exposició i una votació a mà alçada de les que es creien adients realitzar a la nostra Regió.
Propostes aprovades: -
No realització d’hores extres ni serveis similars (No renovació de VAR15). Això també inclou classes a l’escola de policia i demès. -
Només es passaran els 51 i 52 que siguin imprescindibles.
No es deté si no és necessari i si es pot simplement, s'imputa. (ulleres de fusta). -
No es realitzaran D10 ni denúncies administratives, tasca preventiva. -
Només es denunciaran les infraccions de trànsit que siguin estrictament imprescindibles. Priorització d’informar a l’infractor en comptes de denunciar. -
Els controls de radar han d’estar senyalitzats i en llocs segurs per la patrulla. En aquest punt som conscients que la major part de la recaptació ve dels radar, mòbils i fixos, per als mòbils hi ha una feina de conscienciació de tots els companys que els munten i per als fixos es recorda que no costa res, en les hores punta, fer punts estàtics amb prioritaris a on estan situats. -
Només es realitzaran els controls de trànsit i seguretat ciutadana que estiguin planificats al full de servei. No es realitzaran controls estàtics de forma voluntària. -
En cas d’anar a un servei urgent, es respectaran en la mesura del possible les normes de circulació. -
En cas d’assistència accidents o altres serveis que requereixin la presència d’altres mitjans especialitzats tipus: grúes, equips de neteja, bombers...etc, la patrulla es limitarà a protegir la zona afectada el temps que calgui per tal de garantir que no es produeixin altres perills, prioritzant la seguretat a les retencions de trànsit.
Tampoc es realitzaran tasques que no estiguin recollides estrictament a les funcions policials. -
L’actual SUPORT accident passa a confecció de T-06 sempre, així farem l’estadística real. -
Respecte les armilles i donat que el seguiment de la mesura és intermitent s’ha acordat que cada patrulla i durant el seu torn com a mínim faci un petit passeig en els horaris de matí i tarda amb l’armilla posada i trànsit als controls d’alcoholèmia o davant presència de premsa. -
No facilitar el telèfon mòbil personal. -
Revisar vehicles i armilles i si hi ha motius per no poder sortir a patrullar fer-ne una nota informativa i guardar-se còpia de la mateixa. -
OAC´S, ATESTATS, INVESTIGACIÓ; Les denúncies s’agafaran amb el temps que sigui adient.
A l’aplicatiu no es donarà atès al ciutadà, si realment no està atès.
Es tipificarà el fet delictiu segons el C.P i no es camuflaran les estadístiques (Estrebada no és furt, furt no és pèrdua...etc), així mateix, si procedeix, facilitar al ciutadà VAR34 per tal de que formuli queixa pel temps d’espera. Altres propostes que es van plantejar: -
L’ús del castellà com a mesura de protesta va desunir més que unir. Per tant es va acordar, que cadascú parli per la emissora en la llengua que es senti més còmode. -
No realitzar servei com a patrulla unipersonal, en trànsit concretament servei radar.
Davant els dubtes sorgits sobre la possibilitat de negar-se o no a realitzar el servei per seguretat dels agents, s’acorda traslladar-ho com a consulta a l’ART.
A l’espera de rebre resposta s’ informa que n’hi ha predisposició i una voluntat d’entesa en que l’agent no vulgui realitzar el servei -
Exigir els sindicats que continuïn amb les mesures de pressió que només ells poden realitzar arreu del territori (no és moment de càstig....sempre estarem a temps...sinó d’estar més units que mai....) i que ens representin com ens mereixem.

Que facin més difusió de les mesures acordades a les diferents comissaries ja que n’hi ha molta desinformació. -

Implicació estricta de totes aquestes mesures per part de tots, inclosos comanaments de totes les escales. Tots som mossos i tots patim les retallades. Si anem junts no ens podran vèncer. -

Fer-ne DIFUSIÓ per tots els mitjans possibles als companys que no assisteixin perquè tinguin coneixement de les mesures acordades. -
Compromís de màxima assistència als actes reivindicatius que es portin a terme. Observacions: -
Es va crear una adreça de correu que els representants d’aquesta reunió gestionaran.
Tots els agents de la comissaria, de forma voluntària, hauran d’enviar les seves dades, nom i cognoms, tip i unitat, a aquesta adreça de correu.
D'aquesta manera, el representant de l’ABP podrà enviar en un instant i a tothom totes les mesures acordades, novetats d’altres comissaries, etc, i a la inversa.
No cal dir, que totes les vostres dades personals seran confidencials i no es facilitaran a ningú. - Correu: mossosenlluitasantfeliullob@gmail.com