Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 9 de febrer de 2012

La discriminació de la conselleria al sindicat que li fot canya

EL DEPARTAMENT D’INTERIOR ENS DISCRIMINA I VULNERA LA LLIBERTAT SINDICAL
Josep Ramon Sanahuja, com a Vicepresident del sindicat de Mossos USPAC, en representació del mateix i amb domicili per a notificacions a l'Apartat de correus 13, 25080 - Lleida (Catalunya).
EXPOSO
Que, en data 18/04/2011 ens vam constituir com a sindicat del cos dels Mossos d’Esquadra, degudament registrat a tal efecte, mitjançant el dipòsit dels Estatuts (DOGC 5861), al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. A més, ens vam presentar a les eleccions dels Mossos d’Esquadra i que van representar un 23,7% dels vots emesos a la Regió de ponent, i un total de 300 vots a tot Catalunya.
Que, des del sindicat dels Mossos USPAC, hem adreçat diferents queixes al Síndic de Greuges de Catalunya.
Que, els diferents escrits, eren bàsicament per la no resposta dels escrits que presentem des del sindicat (ni acusament de rebuda ni resposta motivada del departament).
Què, a més, des del departament d’Interior no se’ns dóna la informació que SI s’envia a la resta de sindicats dels Mossos d’Esquadra (informació sobre concursos de promoció, de provisió, d’especialitat, sobre el FAS, etc).
Que, entenem que no se’ns envia aquesta informació per no haver sortit representatius a les eleccions del passat juliol de 2011, però que aquest no pot ser l’argument d’un departament que ens discrimina per ser un dels sindicats més reivindicatius dels Mossos.
Entenem què, ser representatius serveixi per assistir al Consell de la Policia i tindre veu i vot en aquest òrgan de representació, però mai pot ser argument per no donar-nos cap tipus d’informació que sol·liciten i estan implicats, els diferents companys/es que estan afiliats al nostre sindicat i ens fan consultes al respecte.
És per tot això què,

SOL·LICITO

1. Estudiï, valori i si ho creu oportú, demani informació al conseller d’Interior Felip Puig i Godés del perquè, se’ns està discriminant única i exclusivament per ser un dels sindicats més reivindicatius i crítics amb el departament.

2. Agrairíem una resolució el més ràpida possible, ja que els nostres serveis jurídics restaran pendents de la seva resolució, per interposar una denúncia contra aquesta discriminació que, al nostre entendre, vulnera els principis bàsics de la llibertat sindicat.

Atentament,

Josep Ramon Sanahuja (vicepresident d'USPAC)

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya

Apartat de Correus 13, 25080 Lleida (Catalunya)
Catalunya,  8 de febrer de 2012

A/ RAFAEL RIBÓ MASSÓ, SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA FAX 933013187