Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 24 d’agost de 2012

RESPOSTA AL SUBDIRECTOR


RESPOSTA AL SUBDIRECTOR

Benvolgut subdirector, atenent la seva petició de data 26 de juny de 2012, amb registre sortida 0261S/8693/2012, en el que ens demana més informació sobre un “presumpte” cas de maltractaments d’un comandament de trànsit Tàrrega, passo a comunicar-li el següent:

Els elements o fets identificables, són els que veu tothom que ho vol veure de fa anys, i son les males formes i amenaces constants de ser expulsat/da de l’especialitat de trànsit a qui no posi multes, són no dirigir-se la paraula amb alguns dels integrants de la plantilla, etc.

Si realment volguessin arribar al fons de la qüestió, s’entrevistarien vostès amb la plantilla de trànsit Tàrrega, que és qui realment els dirien el que passa en aquesta destinació i que ho sap tothom menys vostès.

Subdirector, no s’amaguin darrera els papers, darrera d’escrits en que demanen ampliar la informació o sol·licitant els elements identificables i d’altres, i, si no tenen ganes d’arreglar quelcom no ho facin, però no facin perdre més el temps.

Quan aquesta informació es va donar al director general de la policia fa més d’1 any, i no va fer res al respecte, ni tan sols dignar-se a complir la seva paraula de donar resposta explícita sobre el tema, poca cosa li deixaran fer a vostè.

Tot esperant rebre notícies seves, restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
                            

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac@uspac.cat
Catalunya, 24 d’agost de 2012

A/ Josep M. Sans Rodríguez (Subdirector general de RRHH)