Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 25 de setembre de 2012

Volem canviar les coses? SIGNEM

USPAC ha iniciat una "nova campanya reivindicativa" consistent en una recollida de signatures ONLINE, per tal de MODIFICAR LES MALALTIES LABORALS ALS MOSSOS D'ESQUADRA.

Cliqueu a:


El Conseller, Director General de la Policia i Secretari General d'Interior, rebran el vot.

Els objectius d'aquesta mesura són els que s'exposen a continuació:

Amb la nova aplicació de les retallades en conceptes de malalties o accidents no laborals, es fiquen en risc, indirectament, a la seguretat pública, ja que algunes de les malalties comuns com la Grip, y d’altres derivades del tracte amb determinats sectors de la població, per ex.: (tuberculòsi, sarna, etc.) no estan reconegudes com a malalties laborals, i condicionen, sens dubte el treball dels Policies d’aquest pais.

AMB LA SALUT NO ES NEGOCIA!!

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya