Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 18 d’octubre de 2012

INSTRUCCIÓ BAIXES I INDISPOSICIONS

A la part privada de la web, penjarem la nova “instrucció 5/2012 sobre  justificació d’absències per motiu de salut ...”

Com a resum important:

Indisposició màxim 1 dia (2 seguits implica baixa mèdica)

Màxim 2 indisposicions al mes (si hi ha una tercera s’hauran de retornar les hores).


El justificant d’indisposició que et demanaran és la simple visita mèdica com es venia fent fins ara (tot ique en ocasions s’intentava que el metge t’emplenés un document al que NO estava obligat a fer-nos).

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
http://www.uspac.cat/
http://elblogdeljr.blogspot.com.es/
http://twitter.com/#!/USPAC