Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 13 d’octubre de 2012

Puig 101.000€

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/10/felip_puig_va_rebre_diners_d_un_subhaster_de_palafrugell_32004.php

12/10/2012
Felip_PuigT985
Felip Puig va rebre diners d'un subhaster de Palafrugell
Info-Cobro, una financera propietat de Jordi Cuxart, va entregar 101.000 euros a l'actual conseller d'Interior el 2010, però no ho va fer constar quan aquell any va presentar concurs voluntari de creditors
Jordi Cuxart, un conegut subhaster de Palafrugell, que fins a l’any passat presidia la fàbrica de motocicletes Ossa i n’era el primer accionista, manté una curiosa relació amb els germans Puig Godes perquè, l’any 2010, va aportar 101.000 euros a Felip, amb anterioritat al seu nomenament com a conseller d’Interior de la Generalitat, i un any abans va facilitar dos crèdits hipotecaris per valor de prop de 900.000 euros al seu germà Oriol, actual director del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cuxart és l’administrador i el propietari d’Info-Cobro, una agència de subhastes immobiliàries de Palafrugell que, en realitat, actuava preferentment com a financera i que l’any passat es va declarar en concurs voluntari de creditors amb un deute de 32 milions d’euros, que els administradors concursals, nomenats pel jutge, van elevar a 85 milions.

En la documentació que Cuxart va dipositar al Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona al juny de 2011 s’hi adjuntava una relació de prop de 300 creditors, en la seva majoria inversors als quals no havia pogut tornar els diners que li havien prestat, amb els corresponents interessos, que en alguns casos arribaven al 45% anual.

Els administradors judicials s’han queixat del desgavell comptable d’Info-Cobro –documentació perduda, dades contradictòries...–, que els ha dificultat conèixer la situació patrimonial de l’empresa, fins al punt que, mesos després de declarar-se en suspensió de pagaments, encara apareixien nous creditors que no figuraven en la relació dipositada en el jutjat, així com nous deutors que Cuxart va finançar o pagaments sorprenents.

En la documentació aportada per Cuxart al jutjat per sol·licitar el concurs de creditors no figurava enlloc el nom de Felip Puig, però l’Agència Tributària ha aportat un document, a petició del jutge, tal com li havia reclamat l’advocat d’una de les parts, en el qual apareix Felip Puig com a perceptor de 101.000 euros l’any 2010, abans del seu nomenament com a conseller d’Interior, un ingrés que va declarar a Hisenda i al qual es va aplicar una retenció del 19%. Aquest setmanari desconeix la naturalesa d’aquesta operació i els motius pels quals Jordi Cuxart va efectuar aquest pagament a l’avui conseller d’Interior.