Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 1 d’octubre de 2012

RESCAT PLA DE PENSIONS


RESCAT DEL PLA DE PENSIONS

Mitjançant el present, us informem del següent:

Tal i com contempla l’article 18.2, del Reglament del Pla de Pensions que tenim (tot i que estigui aturat en aquests moments, i no rebi les aportacions de la Generalitat).

Els partícips que acreditin una incapacitat total, absoluta o gran invalidesa PODEN RESCATAR ELS DINERS QUE HI TENEN, ja que son drets consolidats propis.

Així mateix, d’acord amb l’article 39.2 opció C la documentació que han d’aportar és:

1. DNI

2. Còpia de la proposta i resolució de l’INSS (o sentència si ha estat mitjançant jurisdicció social).

L’entitat gestora del Fons (La Caixa) comunicarà per escrit a la persona beneficiaria el reconeixement al seu dret a la prestació en un termini màxim de 15 dies (si es vol rebre en forma de capital immediat, s’abonarà en un termini màxim de 7 dies).


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Apartat de Correus 9222, 08080 Barcelona (Catalunya)
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat


Catalunya, 1 d’octubre de 2012