Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 30 de novembre de 2012

Assegurances: "els imports tributen a IRPF"

El que cal saber de les assegurances, i que alguns NO diuen.


ASSEGURANÇA ILT(BAIXES)   
QUE CAL SABER ???

USPAC girarà un rebut als interessats per aquest servei sindical 

Segons l’Agencia Tributària TOT INGRÉS TRIBUTA A IRPF per tant, aquestes indemnitzacions s’han de DECLARAR I TRIBUTAR

SOU DE REFERENCIA BRUT MOSSO NIVELL 1 2420€ (aprox)

SOU ASSEGURAT DKV-USPAC 2300€ (aprox.)

Calcular indemnitzacions sobre SOU NET, no s’ajusta a la pèrdua per ILT

PREU: 66.9€ /ANY

COMPANYIA: DKV

INDEMNITZACIONS: 1-3 DIA 38 €/DIA 4-20 DIA 19€/DIA

SENSE LIMIT DE PARTES ANY DESDE EL PRIMER DIA 

TAULA COMPARATIVA

Exemple: Un agent nivell 1 (5 triennis) del CME deixa de percebre per 20 dies de ILT-No laboral aprox 485,82€ Bruts=126,74 € del 1-3 dia + 359,08 €  del 4-20 dia.


ALTRES OFERTES

                   Indemnització Indemnització Indemnització CAPITAL

                        1-3 dia           4-20 dia      TOTAL       DESCOBERT

Sindicat 1         ZERO!!         229,5€          229,5€          -256,32€

Sindicat 2           45€              255 €          300€            -185,82€

Sindicat 3           48€              272 €          320€            -165,82€

USPAC       114€      323€     437€   -48,82€


 
USPAC NI SIGNA, NI SIGNARÀ CAP ACORD QUE SUPOSI RETALLAR DRETS ALS FUNCIONARIS


 
Els interessats envieu les vostres dades DNI, nom, cognom 1r, cognom 2n, sexe, data de naixement (dd/mm/aaaa), població, provincia, codi postal, telèfon de contacte, TIP, I DADES BANCÀRIES) iltuspac@gmail.com PER CONTRACTAR EL 2013 ENVIAR DADES ABANS 20-12-2012

 
Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Apartat de Correus 9222, 08080 Barcelona (Catalunya)
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat

Catalunya, 29 de novembre de 2012