Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 9 de novembre de 2012

El BTP i les "presumptes" pressions que es reben

Aposteu a que NO donarà resposta?


Assumpte: NORMATIVA RENOVACIÓ BTP

Benvolgut Conseller:

Rebem consultes dels companys i companyes del CME, (la policia del poble i pel poble de Catalunya), en referència a presumptes “pressions” rebudes pels seus superiors en la renovació del permís BTP, que habilita a conduir vehicles policials en servei d’urgència.

Aquestes presumptes “pressions” obliguen a renovar el permís BTP sota amenaça d’obertura d’informacions reservades (expedients disciplinaris).

Li volem transmetre que els afectats han manifestat que NO ES NEGUEN A RENOVAR-LO, únicament han sol·licitat una “bestreta” de l’import total (taxes + revisió mèdica). Aquesta sol·licitud ha estat tramitada mitjançant instància interna, registrada, i sobre la que, a data d’avui NO HAN REBUT RESPOSTA en un sentit o un altre.

Ha de ser conscient que els membres del CME, en un context de retallades econòmiques, prioritzen despeses personals, i la demanda de la “bestreta” és coherent i justa.

Busquem i busquem normativa, interna i externa, i NO TROBEM cap text legal que OBLIGUI A LA RENOVACIÓ d’aquest permís.

L’obertura d’ INFORMACIONS RESERVADES o EXPEDIENTS DISCIPLINARIS, lluny de sol.lucionar el problema, l’agreuja, citacions, despeses de quilometratge, etc etc..

Per tot l’exposat SOL·LICITEM,

-Se’ns remeti per e-mail o correus la normativa vigent que OBLIGUI A RENOVAR el permís BTP a qualsevol membre del CME.

-En cas de no existir aquesta normativa, té dues opcions, o donar ordres per pagar aquesta “bestreta” o establir convenis amb centres mèdics i DGT, per realitzar la renovació a “cost ZERO” als membres del CME.

LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA

PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITAT


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Apartat de Correus 9222, 08080 Barcelona (Catalunya)
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat


Catalunya, 9 de novembre de 2012


A/ HONORABLE FELIP PUIG I GODÉS, CONSELLER D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA