Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 15 de novembre de 2012

Protocol comunicació de baixes a DKV


 PROTOCÒL D’ACTUACIÓ EN CAS DE INCAPACITAT LABORAL DELS ASSEGURATS DE LA PÒLISSA DE DKV RENTA DEL SINDICAT USPAC
·       Temps de comunicació de baixa laboral al mediador: 7 dies.
Persona a enviar la documentació: persona de contacte Jordi Ribal
telèfon de contacte: 609 33 69 02, i mail: jordi@ribalassegurances.com
Per a consultes sobre el sinistre, la persona de contacte de DKV: Sonia Rodríguez, telèfon de contacte: 973 28 00 46, i mail: sonia.rodriguez@dkvseguros.es
Forma de comunicació: correu electrònic amb la informació inicial del sinistre escanejada, enviada al mediador Jordi Ribal, el qual un cop comprovada i completada la documentació l’enviarà a DKV Assegurances
Termini de pagament del sinistre: des del moment que l'assegurat sigui alta, o hagi cobert la durada màxima de cobertura (20 dies), i hagi aportat tota la documentació sol·licitada i acceptada per part de la Companyia, un termini d'un mes com a màxim.
Pagament del sinistre: a través de transferència bancària al compte corrent de l’assegurat.
Documentació a aportar en cas de sinistre: Encara que ja ho indiqui en les condicions especials de la pòlissa de referència, serà obligatori aportar:
Comunicat mèdic de baixa d’incapacitat temporal de la Seguretat Social (si és d'una mútua, no es cobrirà ja que implicaria que no està cobert dins de les garanties de la pòlissa), Informe mèdic amb el diagnòstic, Comunicat mèdic de confirmació d’incapacitat temporal, Documentació addicional que pugui sol·licitar DKV per poder comprovar que el sinistre està cobert en pòlissa, Comunicat mèdic d’alta d’incapacitat temporal, o venciment del període a cobrir (20 dies), Compte corrent de l'assegurat.

Formulari a emplenar en cas de sinistre: http://www.uspac.cat/sites/default/files/comunicats/FORMULARI%20COMUNICACIO%20BAIXES%20DKV.docUnió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
http://www.uspac.cat/
http://twitter.com/#!/USPAC