Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 7 d’abril de 2013

Procediment pels PERMISOS AL CME


Ens comuniquen que properament la majoria dels permisos s’hauran de tramitar des de l’ATRI (es per això que us recomanem que comproveu que tingueu les contrasenyes en vigor).


Per fer-ho caldrà accedir a L’ATRI

Anar ala pestanya “GESTIÓ DEL TEMPS

Clicar “Permisos i llicències

Prémer “Sol·licituds

Clicar “seleccioneu un tipus”


S’obre un desplegable on hi ha més de 30 permisos diferents.

·       Permís accident familiar

·       Permís AP’S no remunerats

·       Permís mort familiar

·       Permís matrimoni familiar fins 2n grau

·       Permís trasllat domicili

·       Permís hospitalització d’un familiar

·       ...

ACCEPTAR EL TIPUS CONCRET

Surt una nova pantalla on posa:


DATA INICI PERMÍS                 xx/xx/2013

DATA ACABAMENT PERMÍS      xx/xx/2013

GRAU PARENTIU                     (1r O 2n grau)

Observacions:


I S’ACABA ACCEPTANT LA SOL·LICITUD


Caldrà aportar a posteriori, el document acreditatiu (certificat emès per l’hospital, certificat defunció, certificat empadronament... o el que s'escaigui segons el cas concret)

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat