Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 30 de desembre de 2013

MANCA DE SEGURETAT MÒDULS HOSPITALARIS PENITENCIARIS (TEMPTATIVA D’ESCAPOLIMENT INTERN)Hble. Ramon ESPADALER I PARCERISAS
Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
C/Diputació núm. 355
08009 BARCELONA
 
ASSUMPTE: MANCA DE SEGURETAT MÒDULS HOSPITALARIS PENITENCIARIS (TEMPTATIVA D’ESCAPOLIMENT INTERN)
 
Hble. Conseller,
 
Durant la setmana de Nadal hem tingut coneixement d’un nou intent d’escapoliment d’un intern ingressat en un mòdul hospitalari penitenciari del nostre territori i sota custòdia policial a càrrec dels membres dels Mossos d’Esquadra.
 
Aquests mòduls es troben integrats en centres mèdics de la xarxa de salut pública catalana, i s’acondicionen per mantenir uns “mínims” de seguretat de custòdia dels interns.
 
El mòdul penitenciari que motiva el present escrit, ha patit diversos casos d’escapoliment i altres GREUS incidents, alguns exitosos pels interns i altres com el que ens ocupa sense èxit, l’eficàcia i la professionalitat dels agents va evitar l’èxit de la fugida i lesions tant a membres del CME com al personal sanitari de l’hospital.
 
Situacions com la plantejada, ens reafirmen en la PERILLOSITAT DE LA PRIVATITZACIÓ DE LA SEGURETAT PÚBLICA, especialment pel que fa a la vigilància exterior i altres dels centres penitenciaris catalans, les empreses PRIVADES encarregades d’assumir aquestes funcions tindran com a objectiu principal, els BENEFICIS ECONÒMICS, minvant la inversió en millorar els sistemes de seguretat i posant en risc al personal d’aquests centres i la resta de ciutadania.
 
PER TOT L’EXPOSSAT des de la USPAC , analitzant el recent cas de temptativa d’escapoliment d’un intern, demani els informes corresponents i ordeni realitzar les reformes estructurals i de seguretat necessàries per evitar un altre nou intent d’escapoliment, alhora que es replantegi la voluntat del Govern de privatitzar serveis de seguretat públics com la seguretat dels CP’s.
 
 
Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Apartat de Correus 9222, 08080 Barcelona (Catalunya)
Pàgina web: http://www.uspac.cat/ TFN+WHATSAPP 644211680
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat
 
Catalunya, 30 de desembre de 2013