Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 27 de gener de 2014

Les coses que llencenAlguns polítics haurien devenir a les manifestacions i entendrien molt millor les necessitats i mancances que patim per la seva culpa.

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/

Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat