Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 13 de gener de 2014

Policies del món i antidisturbis

Sens dubte aquests gestors de la policia en saben més que els nostres.
Deixeu-se de “mangueretes” d’aigua, i més si queden obsoletes

http://www.youtube.com/watch?v=WaATRpkm-ws&feature=youtu.be&noredirect=1
Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat