Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 2 de març de 2014

Això heu aconseguit

Uns a Suïssa, altres a Liechtenstein o fins i tot a Sudamèrica.


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat