Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 11 de març de 2014

Assegurança vehicles, COMPTE!!!


Companys/es,

Respecte al seguent comunicat:


Destaquem:

"Tot i ser un accident laboral l’assessoria jurídica del CME informa a l’acompanyant que no rebrà indemnització per aquests fets, i que l’assegurança del vehicle només cobreix al conductor, en tot cas, informa a l’afectat que si vol reclamar hauria d’iniciar un procediment de reclamació civil, afegint, que l’hauria de costejar l’afectat."

Aclariment:

L'afectat, afiliat al nostre sindicat, rep comunicació per part dels serveis interns d'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior tot informant, que, a diferència del conductor, ell, com a acompanyant, no rebrà indemnització de l'assegurança per les lesions a no ser que iniciï un procediment civil i li lliuren còpia de la pòlissa per fonamentar els seus arguments.

Vist això, l'afiliat, contacta amb els nostres serveis jurídics per tal d'informar-nos i demanar l'assistència jurídica per iniciar la reclamació civil.

TOTS ELS VEHICLES TENEN L'ASSEGURANÇA CIVIL DE SUBSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA que donaria cobertura a tercers, altra cosa, com consta en el comunicat, és que l'assegurança pòpia indemnitzi a la resta d'ocupants sense haver d'iniciar un procediment de reclamació.

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/

Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat