Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 24 de març de 2014

Nova prova perversió, arbitrarietat i subjectivitat sobre el sistema del PGA-07


PGA- NOVA PROVA DE SUBJECTIVITAT

Conseller, mitjançant el present li fem arribar la següent queixa:

Hem tingut coneixement d’un llistat on consten els “presumptes” PGA-07 de la plantilla de l’ART de Ponent, del període de 2009/12.

La veracitat d’aquest llistat ha estat contrastada amb diversos agents que surten al mateix i amb els seus PGA.

Sense facilitar cap dada que afecti a la intimitat dels agents afectats i extrapolant les dades a un estudi genèric de la situació, podem afirmar que:


L’ increment mitjà dels agents destinats a ”tasques  administratives” respecte a l’any anterior es de = +1,35%
L’ increment mitjà dels agents destinats a ”tasques”operatives (Patrulles)  respecte a l’any anterior es de = -6,54%


El 89% d’agents destinats a “tasques administrativesha millorat o igualat el seu PG respecte a l’any anterior

El 83,3%  d’agents destinats a “tasques operatives” (Patrulles) a reduït el seu PGA respecte a l’any anterior.

PGA 2012 els agents destinats a “tasques administratives”, el 89% té una nota de 8 o superior. (11% inferior)

PGA 2012, els agents destinats a “tasques operatives” (Patrulles) el 9% té una nota de 8 o superior. (81% inferior)

No és el primer cas que els sindicats del CME poden demostrar la “perversió”,  arbitrarietat i subjectivitat que recau sobre el sistema del PGA-07. Limitant per dalt i per baix la nota als avaluadors.

Per tot això, li demanem ANUL.LI EL SISTEMA DE PGA-07 AL CME.

LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA
PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITAT

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Apartat de Correus 9222, 08080 Barcelona (Catalunya)
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat

Catalunya, 24 de març de 2014


A/ HONORABLE RAMON ESPADALER I PARCERISAS, CONSELLER D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA