Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 31 de març de 2014

Reunió amb el president del comitè d’Ètica


REUNIÓ AMB EL PRESIDENT DEL COMITÉ D’ÈTICA, SR. FRANCESC TORRALBA

El passat 27 de març, una delegació de la USPAC s’ha reunit amb el president del Comité d’Ètica de la Policia de Catalunya, el Sr. Francesc Torralba.

El Sr. Torralba, com a president del Comité, ens va fer arribar la seva voluntat i de la resta de membres, de redactar un codi ètic per la policia de Catalunya amb l’ajut i col·laboració de TOTS ELS ESTAMENTS  que formen la Policia de Catalunya, a través d’un sistema de cercles de participació.

Ens comunica que la creació d’aquest comité i el seu codi ètic no ha de ser una eina “fiscalitzadora ni sancionadora” de la tasca policial sinó un mecanisme de transmissió i plasmació per escrit dels valors que haurien de prevaldre en l’activitat policial.

La delegació de la USPAC fa arribar al Sr. Torralba, el seu agraïment per la voluntat de participació exemplificada amb aquesta primera reunió explicativa.

Desde el sindicat li fem arribar que a l’actualitat la tasca policial està prou reglada i pautada, qualsevol acció “poc ètica” o contraria a dret està suficientment penalitzada i fiscalitzada, tot i això, pel que ens fa arribar el president, aquest codi ètic i el seu comité no ha de ser un nou element “ni fiscalitzador ni sancionador” de l’activitat policial.

El sindicat, transmet al Sr. Torralba que gairebé el 98% de la plantilla del CME (escala bàsica (91%)+ intermèdia (7%)) no es troba representada entre els membres que formen aquest comité, ja sigui a través dels seus sindicats o altres membres.

La USPAC vol transmetre que aquest codi ètic hauria de vetllar pels valors dels policies vers la nostra societat, però també pels valors que han de regir un cos jerarquitzat com ho és el policial.

LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA
PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITAT


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Apartat de Correus 9222, 08080 Barcelona (Catalunya)
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat


Catalunya, 31 de març de 2014