Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 28 d’abril de 2014

Artur, et cobreixes de glòria

Molt Honorable president... quan la gent no es queixa, és perquè sovint estan en una dictadura.

D’ALTRA BANDA, SOM EL COL·LECTIU DE TOTA LA GENERALITAT, MÉS RETALLATS I AMB MOLTA DIFERÈNCIA

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/

Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat