Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 12 d’abril de 2014

Els ocupants NO tenen defensa jurídica


ASSUMPTE: ASSEGURANÇA VEHICLES POLICIALS, MANCA DEFENSA JURÍDICA DELS OCUPANTS

Benvolgut conseller:

A rel de la manca de defensa jurídica (OFICIAL) per part dels membres del CME implicats en accidents de trànsit amb vehicles oficials i analitzant les pòlisses d’assegurances que tenen contractats el nostre parc mòbil, l’hem d ‘ informar que:

L’ocupant del vehicle NO té la cobertura de defensa jurídica en la pòlissa en qüestió,  ja que segons les condicions de la pòlissa l’únic que té la cobertura és l- Assegurat, considerant per tal, el propietari i el conductor, però no l’ocupant. Així ho especifica l’article 2º.2.- lletra D) i lletra C), al contemplar només a l’assegurat podrà fer la lliure elecció d’advocat i procurador.

El condicionat de la pòlissa és clar en aquest punt, per tant, la garantía de defensa jurídica és per l’assegurat, no per l’ocupant.


No es pot considerar que hi hagi conflicte d’interessos entre asseguradora i tercer ocupant del vehicle, en el cas de que aquest ocupant hagués de denunciar o demandar al propi conductor, ja que entenem i així també ho considera la Jurisprudència de TS en un cas recent i similar, i la defensa jurídica només era per l’assegurat. No hi va considerar conflicte d’interessos perquè aquest hipotètic conflicte només es podria produir entre la asseguradora i assegurat, però no hi hauria conflicte d´interessos amb el tercer ocupant perquè no es  part del contracte (STS Sala 1ª de 27/10/2010).

Tampoc es pot entendre com una clàusula limitativa de drets de l´ assegurat, en el sentit que no reuneix els requisits i exigències de l’article 3 LCS, doncs respecte del propi assegurat no suposa limitació, afectant a altres persones ( tercers ocupants) que no tenen la condició d´ assegurat de la pòlissa. (ST AP Sevilla de 16/07/2010). No es clàusula limitativa de drets, sinó que és una clàusula definidora del risc que és objecte de cobertura, i la cobertura no s´exten a la tercera persona ocupant del vehicle (ST AP A Coruña de 08/04/2008; ST AP Sevilla 31/01/2012; St AP Cadiz decc 2ª, de 02/04/2013). S Ha de distingir entre cobertura de risc i clàusules del contracte que limitin drets de l’assegurat; i en aquest últim cas ( limitació de drets) només seria l’assegurat l’únic legitimat per reclamar.

Per tot això, li demanem que els vehicles policials tinguin  una pòlissa d’assegurances on es cobreixi la defensa jurídica del tercer ocupant, ja que normalment la mínima unitat policial amb vehicle tipus turisme hauria de ser un “binomi”.


LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA
PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITAT


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Apartat de Correus 9222, 08080 Barcelona (Catalunya)
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat

Catalunya, 11 d’abril de 2014


A/ HONORABLE RAMON ESPADALER I PARCERISAS,

CONSELLER D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA