Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dissabte, 14 de juny de 2014

ASSEGURANÇA VEHICLES POLICIALS: Un desgavell

No us ho perdeu: ara ja conductors en accidents que tampoc cobren indemnització per l’accident. És a dir, si l’acompanyant no li feien la reclamació jurídica per ser indemnitzat, ara el conductor (en accidents amb animals) no reben indemnització pels danys soferts.

GENIALITAT DE CATALUNYA IS DIFERENT


ASSUMPTE: ASSEGURANÇA VEHICLES POLICIALS, MANCA DEFENSA JURÍDICA DELS OCUPANTS (II)

Benvolgut conseller:

El passat 14-4-2014 mitjançant escrit registrat núm. E 0046-974/2014, des de la USPAC  denunciem la manca de “Protecció Jurídica” de la resta d’ocupants dels vehicles policials.


Aquesta denúncia la tramitem arran de la petició dels nostres serveis jurídics per part de companys que s’han trobat desemparats jurídicament pels estaments del Departament, adduint a les condicions de la recollides a la pòlissa, en les quals determina que la “Protecció Jurídica” correspon al conductor i/o propietari  del vehicle (empresa de rènting).


El passat dia 15-4-2014, mitjançant comunicat publicat a la intranet, informa de “Cobertures de les assegurances dels vehicles de la PG-ME”.


Analitzant aquest comunicat oficial, li volem traslladar algunes qüestions que ens agradaria quedessin aclarides:

 1. Punt. 3 “Vehicles de rènting”.../...-Protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances)
  Aquest punt reconeix que: TOTS ELS OCUPANTS GAUDEIXEN D’AQUESTA PROTECCIÓ JURÍDICA?
 2. Segons la graella adjunta, pel que fa als vehicles de RÈNTING, exposa les cobertures de les empreses ALPAHBET, ARVAL I BANSACAR, ara bé, en cap lloc queda exposada de forma clara i concreta les cobertures relatives a la demanda que ens ocupa: l’asseguradora ALLIANZ AUTOGRUP i la prenedora CAIXARENTING S.A.U.

  Davant tot l’ exposat, li demanem que ens confirmi si els agents afectats per accidents de trànsit amb vehicles policials en servei ordinari, amb vehicles propietats de CAIXARENTING i assegurats amb ALLIANZ, gaudiran de la cobertura pel que fa a la “Protecció jurídica” ja sigui amb advocats propis de la companyia o per advocats aliens amb una indemnització fixada a tal efecte.
  LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA
  PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITAT
  Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
  Apartat de Correus 9222, 08080 Barcelona (Catalunya)
  Tel. + WHATSAPP: 644211680
  Pàgina web: http://www.uspac.cat/
  Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat
  Catalunya, 13 de juny de 2014

  A/ HONORABLE RAMON ESPADALER I PARCERISAS,
  CONSELLER D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA