Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 13 de juny de 2014

De professió, salvar vides


Ciutadans, cal que sabeu que, des de que sortim de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la Genialitat de Catalunya no ens dóna cap altra formació ni en RCP (Reanimació Cardiopulmonar), ni en defensa personal, ni en tantes altres coses.

Quan un policia us salva una vida, sempre és a càrrec de la formació que ell ha volgut fer voluntàriament, fora d’hores de feina i amb el seu temps personal.


La gran gestió d’un Departament d’Interior enquistat en el passat.

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat