Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 20 de juny de 2014

Diferent còmput nocturnitat segons escalaCOMPUT NOCTURNITAT (2a PART)

Conseller,

El passat 18/12/2012, mitjançant escrit amb registre 0273E/1953/2012, reclamant el còmput de nocturnitat pel que fa a la franja d’hores entre les 22h i les 6h o les 23h i les 7h, tal com s’havia fet fins la data en la franja compresa entre les 15-23:30 i amb diferent criteri entre les 23h i les 7h i altres, i que “misteriosament” havia “desaparegut”.

Referent a aquest escrit, la SGRRHH va respondre mitjançant escrit 0261S/1335/2013 de 21-1-2013 denegant la petició.

Aquesta denegació va comportar reclamacions individuals detallant les hores NO COMPUTADES, i la restitució d’aquestes, sense atendre la demanda.

El nostre sindicat ha rebut documents (s’adjunten a la present), on es pot demostrar com, membres d’una MATEIXA UNITAT, MATEIX MES (MARÇ 2014), però DIFERENT ESCALA,  segons ens comuniquen, pel que fa al còmput de torns IDÈNTICS (15-23:30), es computa 1:30 a efectes de nocturnitat.

Davant d’aquestes proves irrefutables, li demanem, que per respecte als efectius que troben a torns, treballant en caps de setmana, nits, festius i suporten la penositat d’aquestes condicions laborals, doni les instruccions oportunes per tal de retornar a l’ “Status Quo” anterior a l’inici de les retallades i computin les hores nocturnes treballades, en aplicació dels articles 3.5 i 3.6 de l’acord signat el 13-2-2008.

LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA
PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITATUnió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Apartat de Correus 13, 25080 Lleida (Catalunya)
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat
Catalunya, 19 juny de 2014

A/ HONORABLE CONSELLER D’INTERIOR
RAMÓN ESPADALER I PARCERISAS