Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 8 de juliol de 2014

Reclameu les dietes

Companys/es Valls i Montblanc (o d’arreu on sigui) Si us comissionen a la costa i feu 9 hores de treball reclameu la mitja dieta

DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.

Article 11
Criteris per a l'acreditació i el càlcul de les dietes

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2.2
2.2 Als efectes de l'article 11, la durada mínima de la comissió de serveis indemnitzable per als membres de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra es fixa en 9 hores diàries de treball efectiu.

RECLAMEU-LES QUE NO ENS REGALEN RES!!!

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/

Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat