Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 12 d’agost de 2014

Diversos


RESOLUCIÓ DE 13 de maig de 2014 per la qual es crea la Comissió de Validació d'activitats formatives de la PGME i se’n determina la composició i les funcions

Instrucció 12/2014, de 30 de juliol, sobre el permís de reducció de jornada dels membres del cos de Mossos d'Esquadra per tenir cura de fill/a menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat