Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dijous, 25 de setembre de 2014

Revisions mèdiques i EPI’s


Sr. Albert Batlle i Bastardas                                      
Director General de la Policia
Departament d’Interior

ASSUMPTE: REVISIONS MÈDIQUES COMPLEMENTÀRIES PER unitats de policia científica CME

Benvolgut Director General,

El passat mes d’Agost, mitjançant escrit amb núm. de registre: E0046-1967/2014 de 25-8-2014 , li vam comunicar l’exposició dels membres a determinats reactius químics, alguns d’ells amb risc de contraure malalties com el Càncer, i la manca d’EPI’s per la seva correcta manipulació.

Ens consta, mitjançant comunicat intern (ref.3776/2014) posterior a l’escrit sindical que fem referència, es feia difusió de la “Publicació de fitxes de seguretat productes de revelat lofoscòpic”, reconeixent els greus riscos per la salut en la seva manipulació.

Encara manca la facilitar l’EPI als agents afectats, tot i així, i obert un nou cicle d’ EXÀMENS DE SALUT, li demanem que doni les instruccions oportunes a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, perquè inclogui en les analítiques adaptades als riscos exposats els per la manipulació d’aquests reactius (marcadors cancerígens).


Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

Catalunya, 25 de setembre de 2014.

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat