Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 1 de setembre de 2014

TAMPOC surt a la tele

Saben els ciutadans que aquí, al acabar la formació bàsica a l’escola de policia, el Govern MAI més es torna a preocupar que sàpigues fer un RCP ??? (Reanimació Cardio Pulmonar).

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat