Total de visualitzacions de pàgina:

NOTÍCIES DESTACADESProcediment permisos al CME - ATRI http://elblogdeljr.blogspot.com.es/2013/04/nous-permisos-als-mossos-procediment.html

diumenge, 26 d’octubre de 2014

"ERROR" CÒMPUT NOCTURNITAT: RECLAMACIÓ


Companys/es:


Hem detectat un incompliment de l’ACORD D’EQUIPARACIÓ, pel que fa al còmput de les HORES NOCTURNES, en virtut de l’ establert al punt 3.6 de l’esmentat acord.


L’acord d’equiparació signat el 13-2-2008, en els seus punts 3.5 i 3.6 , estableix clarament que el treball nocturn la jornada efectivament treballada entre les 22h i les 6h, o entre les 23h i les 7h.


Entenem que TOTES LES HORES QUE ES TREBALLIN DINTRE D’AQUESTES FRANJES han de ser compensades amb les quantitats establertes.


Aquest incompliment es fonamenta en una modificació arbitrària/unilateral del còmput de les hores nocturnes entre les 22 i les 6, a partir de mitjans de l’any 2011.


Una vegada comunicat a TOTES LES PARTS, aquesta “incidència” Ara TOCA INICIAR LA RECLAMACIÓ JURÍDICA / INDIVIDUAL DELS AFECTATS.Cal que reviseu els vostres fulls d’hores des de el 2.011 fins la data, i calculeu totes les hores que heu realitzat entre les 22 i les 6 (especialment els torns que finalitzen a les 23:30, es a dir 1:30h nocturna). Una vegada realitzat i detallat el càlcul, el multipliqueu per 1,51€/hora.


INICIEM EN BREU UNA DEMANDA COL.LECTIVASI ETS AFECTAT: ENVIA A nocturnitatuspac@gmail.com


NOM COGNOMS, DNI, TIP I DESTÍCatalunya, Octubre 2014


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat