Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

diumenge, 25 de gener de 2015

L’ABP Ripoll cau a trossos

ABP’s que cauen a trossos

Dependències policials fetes de pressa i corrent, per un desplegament fet massa ràpid.

Es va avisar multitud de vedades, però sempre van fer cas omís.


Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya
Tel. + WHATSAPP: 644211680
Pàgina web: http://www.uspac.cat/
Correu electrònic:  uspac2010@gmail.com i uspac@uspac.cat