Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dilluns, 27 de juny de 2016

NÒMINA JUNY 2016

034      PREMI VINCULACIÓ CONTIN.    113,23 €

Els que sou de la 14 promoció, comproveu que aquest mes de juny, us hagin inclòs el 1r mòdul de 113,23€ corresponent al dia addicional de vacances per antiguitat (15 anys)


AMB 15 ANYS COMPLERTS, PERTOQUEN (cada mes de juny)
1 mòdul d’aquests 113,23€ (als 15 anys, als 16, als 17...)


AMB 20 ANYS COMPLERTS, PERTOQUEN (cada mes de juny)
2 Mòduls d’aquests 113,23 € (als 20 anys, als 21, als 22...)
113,23 X 2 = 226,46€

AMB 25 ANYS COMPLERTS, PERTOQUEN (cada mes de juny)
3 mòduls d’aquests 113,23€ (als 25 anys, als 26, als 27...)
113,23 X 3 = 339,69€


A AQUEST IMPORT, SE LI HA SUMAT L’1% D’INCREMENT DE GENER DE 2016

Salut i ànims!