Enllaç de la web del sindicat   www.uspac.cat

Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 30 de maig de 2017

NO va ser una crisi, va ser un robatori en tota regla i segueix a dia d’avui

Avui un diari publicava... El Govern signa la pau laboral a pocs mesos de les eleccions

Aprofundint en la notícia, es pot llegir que fins i tot els ho pagaran en efectes retroactius des de l’1 de gener de 2017 (els 5 mesos que han passat).

DESPRÉS AQUÍ ET DIU EL JANÉ I EL SINDICAT MAJORITARI DE LA UGT, QUE NO HI HA DINERS I QUE NO ES PODIA SIGNAR RES MILLOR.

La pujada inclou que els treballadors de Catalunya Ràdio cobrin el mateix que els de tv3. I quan cobren? Ja ho vam publicar al 2014:


Una secretària de TV3: 33.152 € 
Una telefonista deTV3: 29.707 €
Una Perruquera TV3: 34.848 €
Xofer TV3:  39.937 €
Secretària d'alta direcció de TV3: 39.996 €
Reporter TV3: , 53.184 €
Redactor TV3: 46.913 €
Documentalista TV3:  40.375 €


Però posem-ho tot:

Actualitzat pel 2017:
http://governacio.gencat.cat/web/.content/funcio_publica/documents/empleats_publics/retribucions/2016/Transparencia_Retribucions/Transparencia_Alts_Carrecs_i_Eventuals.pdf


Director de qualsevol Departament de la Genialitat 87.000 €

Secretari general d’un Departament qualsevol de la Genialitat: 93.000 €


Diputats, consellers…
Secretari del Govern: 126.000 €

President del Govern: 144.000 €

                                                                                                       

Càrrecs directius de les entitats (retribucions 2006)(pendent d'actualitzar les retribucions 2008)

Director/a d'Entitat Autònoma

82.068,84 €

Vocal del Tribunal de Defensa de la Competència (*)

87.481,08 €

President/a de la Junta de Govern de l'Institut Català de la Dona

Director/a de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

Vocal del Tribunal de Defensa de la Competència (*)

82.068,84 €

Director/a de la Biblioteca de Catalunya

65.157,58 €

Director/a de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural

82.068.42 €

Director/a Gerent de l'Institut Català de la Salut

121.937,62 €

President/a del Tribunal de Defensa de la Competència

119.412,04 €

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

82.068,84 €

Director/a de la Direcció Científica (ICS)

98.093,10 €

Director/a de la Divisió de l'Atenció Hospitalària (ICS)

Director/a de la Direcció de Recursos Humans (ICS)

94.155,60 €

Director/a de la Direcció Econòmica i Financera (ICS)

Director/a de la Divisió de l'Atenció Primària (ICS)

Director/a d'Infraestructures i Serveis Tècnics (ICS)

83.374,62 €

Director/a Institut desenvolupament Comarques de l'Ebre

65.345,68 €

Gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat

65.554,48 €

Director/a Institut desenvolupament i promoció Alt Pirineu i Aran

58.819,84€

Més ???

                                                                                              

Personal directiu del Servei Català de la Salut(pendent d'actualitzar les retribucions 2007)

Gerència de la Regió Sanitària de Lleida

86.373 €

Gerència de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran

78.490,02 €

Gerència de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona

85.338,26 €

Gerència de la Regió Sanitària de Terres de l'Ebre

78.490,02 €

Gerència de la Regió Sanitària de Girona

86.122,54 €

Gerència de la Regió Sanitària de Catalunya Central

91.595,14 €

Secretaria Tècnica

73.479,98 €

Subdirecció

108.033,10 €

Direcció de l'Organització Catalana de Transplantaments

79.566,62 €

Direcció de l' Àrea Recursos

101.576,58 €

Gerència Econòmica i Sistemes d'Informació

79.566,62 €

Direcció de l'Àrea de Serveis i Qualitat

101.576,58 €

Gerència de Compra i Avaluació de Serveis Assistencials

86.397,64 €

Gerència d'Atenció Farmacèutica i Prestacions Complementàries

79.566,62 €

Direcció de l'Àrea de Patrimoni i Inversions

101.576,58 €

Gerència d'Infraestructures

79.566,62 €